دوستانی که از نسخه فايل های خود اجرا (exe)نمی توانند استفاده کنند می توانند از فايل های پ د اف(pdf) استفاده کنند مخصوصا برای استفاده درآی پد اپل و يا تابلت ها مناسبترتن فرمت( pdf) می باشد کافی است روی عکس ها کليک کنيد .

                                                                            

 
بازگشت به صفحه رهائی